Charakter pracy

W moim przekonaniu głównym narzędziem i celem pracy psychologa jest kontakt. To poprzez bezpieczny i oparty na zaufaniu kontakt z klientem, psycholog towarzyszy Tobie w nawiązaniu dobrego kontaktu z samym sobą. Kiedy dysponujemy zdrowym kontaktem z własnymi uczuciami, potrzebami oraz impulsami możemy żyć w pełni i być szczęśliwym. W mojej pracy rzadko podaję gotowe rozwiązania, ponieważ moim zdaniem każdy ma w sobie eksperta od samego siebie. Wystarczy nawiązać z nim dobry kontakt!

W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuję elementy Analizy Transakcyjnej oraz Psychoterapii Systemowej. Kieruję się zasadami zawartymi w Kodeksie Etyczno – Zawodowym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę poddaje superwizji.

psycholog, slupsk, psychologia, depresja, schizofrenia, zaburzenia, nerwica, kontakt, gabinet